Kattenberg
Mondial Movers no slogan
×
Vraag direct een offerte aan

Vul onderstaande velden in en we nemen binnen 24 uur contact met u op!

De verplichte velden in het rood zijn niet (juist) ingevuld.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Een goede samenwerking is belangrijk om de kwaliteit hoog te houden en de inzet van de medewerkers optimaal. Daarom steunt Mondial Kattenberg Verhuizingen het morele appél van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code omschrijft een aantal algemene principes om nader invulling te geven aan het moreel appél. 

-  Mondial Kattenberg Verhuizingen waarborgt een zorgvuldig proces met goede communicatie naar alle betrokkenen. Ook werken wij samen met onze omgeving om gelijkheid in alle facetten te bewerkstelligen, zowel voor onze eigen medewerkers als voor derden.

- ‘Kattenberg, uw vertrouwen waard’ geeft aan dat kwaliteit staat bij ons centraal staat. Wij hanteren een verantwoorde en controleerbare norm op het gebied van prijs en kwaliteit. En door het aangaan van duurzame relaties kunnen wij sociaal beleid extra vormgeven. Het is ons doel verantwoord te handelen vanuit sociaal en bedrijfseconomisch perspectief.

- Mondial Kattenberg Verhuizingen gaat voor duurzame inzetbaarheid. Door middel van goede en veilige werkomstandigheden willen wij onze medewerkers op de juiste manier faciliteren. Ook ten aanzien van het stimuleren van vrijwilligerswerk en vertegenwoordiging vanuit belangenbehartiging, zoals cao-partijen.

- De geldende wet- en regelgeving nemen wij te allen tijde in acht en wij streven ernaar koploper te zijn op het gebied van certificering en kwaliteitsnormen. In de eerste plaats naar onze medewerkers en omgeving, maar ook op het gebied van materieel willen wij voorop lopen.

Met de Code wil Mondial Kattenberg Verhuizingen invulling geven een transparante en zorgvuldige marktwerking, met oog voor het menselijke aspect. De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.

CO2-neutraal verhuizen

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Naast de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is betrokkenheid met de maatschappelijke omgeving en het verantwoord omgaan met onze planeet een van onze speerpunten. Wij verhuizen C02-neutraal. Bij een CO2-neutrale verhuizing wordt het energieverbruik tijdens de transporten van inventarisgoederen, zoals brandstof en verpakkingsmateriaal, omgerekend naar CO2-uitstoot. Mondial Kattenberg Verhuizingen voert CO2 neutrale verhuizingen uit op basis van onze overtuiging dat er binnen de verhuis- en opslagbranche mogelijkheden zijn om ons werk beter en schoner uit te voeren. In samenwerking met Mondial Movers stellen wij ons tot doel bij het dagelijks handelen een evenwicht tot stand te brengen tussen werkomstandigheden, natuur en milieu enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds. De wereld om ons heen is onderhevig aan veranderingen en ook wij zijn continu in beweging om in te spelen op de gestelde eisen, waardoor wij de kansen als uitdagingen oppakken. Dit doen wij zorgvuldig en met weloverwogen beleidskeuzes.

 

Vraag een informatiepakket aan
Meer informatie

De verplichte velden in het rood zijn niet (juist) ingevuld.

Stuur mij de Verhuis Informatie Gids toe.