Onthulling van het wapenschild MKV

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

13 september 2019

Kattenberg Verhuizingen draagt sinds haar honderdjarig bestaan in 2004 het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Wat is het eigenlijk en wat heeft ‘Hofleverancier’ voor betekenis? Wij krijgen er regelmatig vragen over en vandaar dat wij er graag meer over vertellen in onze blog.

Minimaal 100 jaar

De titel Hofleverancier en het bijbehorende wapenschild is voorbestemd voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale uitstraling, die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie hebben. Om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is er een aantal strikte voorwaarden, zoals het aanbieden van unieke werkzaamheden. Kattenberg Verhuizingen heeft het predicaat mede gekregen doordat het een veelzijdig bedrijf is. Naast nationale en internationale verhuizingen vervoert de firma zeecontainers, bouwmaterialen, (keuken)meubelen en biedt het hoogwaardige opslagmogelijkheden en archiefbeheer aan.

Te goeder naam en faam

Het bedrijf moet ook ‘te goeder naam en faam’ bekend staan, anders mag het de titel Hofleverancier niet dragen. Ook de bestuurders van het bedrijf moeten te allen tijde van onbesproken gedrag zijn, evenals dus de onderneming zelf. Ook de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf dient duidelijk te zijn. Alle bedrijven met het predicaat Hofleverancier richten zich bovendien tot de Koning om het predicaat te laten verlengen. Het predicaat kent men bij goedkeuring voor 25 jaar toe, waarna door middel van een grondige toetsing weer verlenging (bestendiging) voor een volgende periode van 25 jaar mogelijk is.

Eervolle onderscheiding

Het verkrijgen van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een bekroning van goed ondernemerschap. Het is een eervolle onderscheiding, die alleen is weggelegd voor bedrijven met een bijzondere staat van dienst. En het voeren van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ geeft een privilege en onderscheidend vermogen ten opzicht van andere bedrijven. Het is bijvoorbeeld bijzonder te vermelden dat het bijbehorende wapen en schild dat bij de ingang van Kattenberg Verhuizingen hangt speciaal verzekerd en verankerd is, omdat het uniek in z’n soort is en bladgoud bevat.

Levert een Hofleverancier aan het Hof?

Het is als Hofleverancier niet (meer) nodig aan het Hof te leveren, alhoewel Kattenberg Verhuizingen in het verleden wel medewerkers van het Hof heeft verhuisd. En bij de betaling van de facturen staat op het bankafschrift bij begunstigde: “Hare Majesteit de Koningin”. Op het moment van schrijven voert het verhuisbedrijf momenteel de interne verhuizing uit van Paleis het Loo in Apeldoorn. Toch is wellicht het meest bijzondere aan het predicaat wel dat de Koningin (in ons geval Koningin Beatrix) haar vertrouwen uitspreekt. Zij ondertekent zelf de oorkonde en haar persoonlijke kabinet heeft de onderzoeken naar de betrouwbaarheid van de onderneming en haar bestuurders verzorgd.

Wat levert het predicaat Hofleverancier op?

Het predicaat Hofleverancier levert niet direct aantoonbaar extra klanten of bijzondere opdrachten op. Het is een unieke titel en men mag het logo alleen onder strenge voorwaarden gebruiken. Er zijn niet veel bedrijven met een dergelijke kwaliteitskeurmerk en dat maakt het ook bijzonder. Het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ geeft in zekere zin een stuk extra vertrouwen en kwaliteit weer en is daarmee een doorslaggevende factor voor veel klanten. Want zoals u heeft kunnen lezen is het verkrijgen van het predicaat Hofleverancier geen sinecure, maar echt een keurmerk voor uitzonderlijke prestaties.