CVM

Code ondertekend door Mondial Kattenberg Verhuizingen

20 november 2018

Ondertekening op Rotterdam The Hague Airport

ROTTERDAM – Op maandag 19 november 2018 heeft Mondial Kattenberg Verhuizingen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend op Rotterdam The Hague Airport. En het was al vroeg een drukte van jewelste op het vliegveld, want uit de schoonmaak- en verhuisbranche kwamen 21 bedrijven aangevlogen. Gezamenlijk onderschrijven de bedrijven de Code om Verantwoordelijk Marktgedrag in de praktijk te brengen. Mondial Kattenberg Verhuizingen brengt de Code in de praktijk door opdrachten verantwoord uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Menselijk aspect het belangrijkst

In het Worldhotel Wings werden de ondertekenaars welkom geheten door de heer Kees Blokland, voorzitter commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag. In zijn openingswoord maakte Blokland duidelijk dat de ondertekening van de Code beslist geen fictieve zoektocht is naar een heilige streven dat in mysteriën is gehuld. Integendeel zelfs, want de Code zorgt voor een praktische invulling van een transparante en zorgvuldige marktwerking met oog voor het menselijk aspect. “De medewerkers van de betrokken bedrijven profiteren het meest van deze Code,” aldus Blokland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is erop gericht dat werkgevers het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toepassen in de praktijk. Daar hebben zij meer dan het begrip van de opdrachtgevers voor nodig. Daar zal onder andere de overheid een voorbeeldfunctie in moeten vervullen. Ook vergt de Code een inspanning van de opdrachtgevers, werkgevers en adviesbureaus. Mondial Kattenberg Verhuizingen onderschrijft de uitgangspunten en geeft graag het goede voorbeeld. Wim Verdouw, adjunct directeur en verantwoordelijk als KVGM-coördinator, was namens Mondial Kattenberg Verhuizingen aanwezig voor de ondertekening.

Naleving een minimale vereiste

Wim Verdouw: “De ondertekening is voor ons een onderstreping van het beleid dat we op al langer nastreven en naleven. Geen fictie of een heilige missie die zich nog moet bewijzen, maar een bevestiging van de werkwijze zoals wij willen omgaan met onze werknemers en relaties.” Bij de ondertekening waren zowel vertegenwoordigers van Inspectie ISW aanwezig als vertegenwoordigers van partijen die aanbestedingen voor de overheid verzorgen. De overheid ziet toe op het naleven van de arbeidsomstandigheden en zal zelf ook moeten zorgen dat aanbestedingen geen uitgeknepen contracten zijn. Zodat verantwoordelijk marktgedrag ‘gewoon’ een minimale vereiste is.