Cursus Fysieke Belasting – deel 1

13 juli 2013

Is verhuizen zwaar werk? Ja, is een eerste reactie. Daar hoeven we niet lang over na te denken?
Toch zullen we eerst de vraag moeten stellen: wat is zwaar werk? Is daar een formule voor?

Sommige werknemers hebben een baan waarmee ze in gevaarlijke situaties komen, schadelijke stoffen inademen of waarin ze altijd kracht moeten zetten (zoals tillen en sjouwen). Maar de meest voorkomende lichamelijke belasting is veel simpeler, namelijk het regelmatig maken van repeterende bewegingen. Ruim een derde van de werknemers van 15-54 jaar heeft daar mee te maken.

Werknemers die zwaar werk doen, hebben een hoger ziekteverzuim dan mensen met bijvoorbeeld een administratieve baan. Maar welke werknemers lopen meer risico en welke arbeidsbelasting levert het meeste verzuim op?

Mondial Kattenberg Verhuizingen zit onder de landelijke ziekteverzuim cijfers. Hetgeen niet aantoont dat verhuizen geen zwaar werk is, maar wel dat er meer speelt dan alleen zwaar werk.

Deelnemer Wim Spaan aan het woord:
Het is een leuke cursus, waarin praktijk en theorie elkaar afwisselen. Het is niet makkelijk om alles één op één te vertalen naar de praktijk, maar een goede bewustwording van het feit hoe je met tillen en om moet gaan met je rug is van groot belang.
Als je je bewust wordt dat 90 tot 95% van alle mensen rugklachten krijgt, dan is daar veel te verbeteren en te besparen.
Zaterdag was op zich een lange zit, van 08.00-16.00 uur. Maar, de instructeur weet door de afwisseling het programma aantrekkelijk te houden.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd het vierde kwartaal 2013 controles uit te voeren in de verhuisbranche. Speerpunt tijdens de bezoeken is Fysieke belasting en de inzet van hulpmiddelen door uw medewerkers. 
Er zal tijdens de verhuizing worden gekeken naar de aanwezigheid en inzet van verschillende hulpmiddelen om de fysieke belasting bij uw medewerkers tot een minimum te beperken. De controles beperken zich dus niet tot uw bedrijfspand, maar richten zich ook op de daadwerkelijke verhuizing bij onze klanten. Deze wordt dus bijgewoond door een inspecteur.

Voorkomen is beter dan genezen! 
Mondial Movers heeft de cursus Fysieke Belasting van de Organisatie voor Erkende Verhuizers georganiseerd voor haar leden.

Zaterdag 13 juli 2013 was de cursus voor 15 werknemers van Mondial Kattenberg Verhuizingen en Mondial Veldhoen Verhuizingen. Instructeur Jos Diseraad van STEP heeft de verhuizers in een 8 uur durende sessie alle ins en outs van het verantwoord tillen bijgebracht.

Het nuttige een aangename combineren?
We zien de inspecteur van SZW graag tegemoet. Naast Mondial Kattenberg Verhuizingen zijn alle Mondial Movers in het bezit van OHSAS 18001: de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden etc. Met een arbomanagement systeem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.