De Oranjehof luistert naar ‘Mijn beroep als verhuizer’

7 november 2013

Zorgcentrum Oranjehof is een centrale plaats voor ouderen in Elspeet en haar regio. Donderdag 7 november was Gert Kattenberg uitgenodigd om een lezing te geven over verhuizen: “mijn beroep als verhuizer”.

De zaal was volgelopen met ouderen, die de Oranjehof wekelijks bezoeken. Diverse thema’s komen aan bod, en daarmee waren ze nu aangekomen bij het thema wonen. Direct in verband met dit thema kwam op deze donderdag “verhuizen” aan bod. En dan verhuizen door de bril van de verhuizer zelf!

Gert Kattenberg nam de ouderen mee op reis: terug naar het verleden hoe alles in 1904 begonnen is met opa Kattenberg. Het was een boeiend verhaal om deze kant van het verhuizen te horen. Van de bodedienst op de botermarkt in Harderwijk naar allround logistieke dienstverlener in 2013.

De tijd enontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Eén ding is echter niet veranderd in meer dan honderd jaar: vertrouwen winnen door kwaliteit te leveren!

Van Oranjehof kregen we onderstaande tekst door:

Afgelopen periode hebben we in Oranjehof stilgestaan bij het thema ‘wonen’. Zo kregen we onder andere op verschillende momenten uitleg over de bouw van het nieuwe verpleeghuis, kwam dhr. Veldman vertellen hoe het is om te wonen in een ander land. Hij liet aan de hand van foto’s zien waar en hoe hij had gewoond in Ethiopië.

Op woensdag 7 november kwam er opnieuw een spreker. Dhr. Kattenberg wilde graag op onze uitnodiging ingaan om iets te vertellen over zijn beroep als verhuizer. Het was een leerzame ochtend waar we hoorde over de start en de groei van het bedrijf, de opleiding van het personeel… hoe til je zware spullen, hoe ga je met de mensen om. Het verschil tussen iemand verhuizen die blind is vraagt andere aandacht dan een jong gezin. Ook de bijzondere verhuizingen zoals van landhuizen, bejaardenhuizen, emigreren naar het buitenland kwamen aan de orde. Dhr. Kattenberg had met zijn enthousiasme voor zijn beroep de luisteraars op zijn hand. Na afloop konden bezoekers meerijden met een verhuiswagen die vroeger werd gebruikt. De mannen genoten van de rit! We mogen opnieuw terug kijken op een goede ochtend met elkaar!