Kattenberg Verhuizingen tekent duurzaamheidsconvenant

5 april 2017

Op dinsdagmiddag 4 april is in de raadszaal van de gemeente Nunspeet een duurzaamheidsconvenant ondertekend. Kattenberg Verhuizingen is een van de trotse deelnemers aan het initiatief ‘Nunspeet Verduurzaamt’.

‘Nunspeet Verduurzaamt’ is ontstaan als initiatief van bedrijven die zich als koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderscheiden. Door middel van een MVO-voorzet is de huidige stand van zaken in kaart gebracht, met als doel nog verdere verbetering en verbreding van duurzaamheid in de organisatie te bewerkstelligen.

Kattenberg Verhuizingen heeft maatschappelijke betrokkenheid als missie en visie opgenomen. Zo slaan zij onder andere collectiebussen op van de Hartstichting, rijden zij tochten voor en met gehandicapten en stellen zij loodsen en kantines beschikbaar voor verenigingen. Ook de samenwerking met lokale stichtingen en initiatieven leidt tot wederzijdse betrokkenheid. Zo kunnen werknemers kosteloos transportmiddelen inzetten als sponsoring en zijn zij zelf vaak als vrijwilliger bij een stichting of initiatief betrokken.

De uitdaging voor Kattenberg Verhuizingen ligt in het verbeteren van de afvalstromen en het verminderen van het (energie)verbruik. De convenant ‘Nunspeet Verduurzaamt’ is een mooie gelegenheid van andere deelnemers te leren en kennis te delen. Naast betrokkenheid met de maatschappelijke omgeving is het verantwoord werken een van de speerpunten. Kattenberg wil een voorbeeld zijn om meer te doen dan enkel in te spelen op de gestelde eisen. “Nunspeet Verduurzaamt is een initiatief waar wij dan ook graag ons steentje aan bijdragen”, aldus de KVGM-coördinator: Wim Verdouw.

‘foto: Jurrian Bevelander’

KLIK HIER voor de FILM