Gert en Hettie jubileum

Lange dienstverbanden is ook duurzaamheid

28 februari 2019

Donderdag 28 februari heeft Hettie van Olst zich gevoegd in het mooie rijtje met zilveren jubilarissen die Kattenberg Verhuizingen B.V. kent. Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest in november worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, dat neemt echter niet weg dat directeur Gert Kattenberg daar niet op wacht en de jubilaris verraste met een mooie taart.

“We zijn trots op het feit dat we meerdere personeelsleden met langere dienstverbanden hebben. Dat betekent dat ze het naar hun zin en dat moet ook. Het is belangrijk dat je je werkt met plezier doet. Ook lange dienstverbanden past onder de noemer Duurzaamheid, het is immers iets voor de langere termijn”, aldus Gert Kattenberg.

Hettie begon haar werkzaamheden met het versturen van “direct mail” naar huizen die te koop staan. In die tijd was dat nog zaak dat je naar de makelaar ging en de adressen van de huizen op moest schrijven. Na verloop van tijd ging ze naar Commercieel Secretarieel werk ook Administratief werk doen waarbij ze de facturering van de vaste klanten voor haar rekening nam. De werkzaamheden worden op parttime basis verricht. Ook dat is een mooi aspect waar het aanbod van werk en de vraag van personeel op elkaar aansluit.