Overhandiging vernieuwd Personeelshandboek

8 mei 2015

Tijdens de jaarlijkse Personeelsbijeenkomst is het nieuwe c.q. vernieuwde Personeelshandboek overhandigd. Directeur Gert Kattenberg en vertegenwoordiger van personeel Mike Hagenbeek namen de eerste exemplaren in ontvangst uit handen van Mark van de Bunte.

Het nieuwe Personeelshandboek is geschreven door Mark van de Bunte, die het handboek geshcreven heeft voor zijn stage binnen de opleiding Master in de Bedrijfscommunicatie.

De opdracht van KU Leuven was onderzoek te doen naar een efficiënte (her)inrichting van de HRM-afdeling en het optimaliseren van protocollen en processen. Daarmee is het doel van de stage de kwaliteit en effectiviteit van de HRM-dienstverlening te bevorderen. Specifiek is in samenspraak gekozen voor het herschrijven van het Personeelshandboek, omdat dit het belangrijkste HRM-instrument in de organisatie is.

Op de vraag waarom een nieuwe handboek, geeft Mark van de Bunte het volgende weer: “Met de verscheidenheid aan activiteiten is het inrichten van de processen en protocollen een blijvende uitdaging. Met name op het gebied van HRM dient zodoende veel passend maatwerk geleverd te worden. Reden te meer voor de stagiair om proactief mee te werken in de organisatie en structuur aan te brengen in de procedures omtrent personeelszaken. Een van de succesfactoren voor vooruitgang op de afdeling is een goede interne – en externe communicatie. En concreet is dit vertaald in een nieuw Personeelshandboek. Door middel van het herschreven handboek is de kwaliteit en effectiviteit van de HRM-dienstverlening gewaarborgd. Het Personeelshandboek is de belangrijkste HRM-tool in de organisatie doordat het iedereen bindt en voorwaardenscheppend is voor het werken bij Mondial Kattenberg Verhuizingen.”