Waarom een projectmanager van een Erkend Verhuisbedrijf inhuren?

5 mei 2017

Waarom een projectmanager van een Erkend Verhuisbedrijf inhuren?

Heeft u een bedrijfs- of projectverhuizing op de planning staan? Dan is het belangrijk u alvast eens te verdiepen in de zaken die er allemaal bij komen kijken. Een verbouwing, verhuizing of reorganisatie heeft altijd meer om handen dan u van tevoren verwacht. En bij een bedrijfs- of projectverhuizing kunnen de werkzaamheden niet (te lang) stil blijven liggen. Om het een en ander in goede banen te leiden is een projectmanager van een Erkend Verhuisbedrijf aan te raden. Met onze blog leggen wij uit wat een projectmanager precies doet en hoe het u tijd en geld bespaart.

De taak van een projectmanager bij een bedrijfs- of projectverhuizing

De projectmanager heeft als taak ervoor te zorgen de activiteiten van een project goed georganiseerd en gecontroleerd te laten plaatsvinden. Bij een verbouwing, verhuizing of reorganisatie is de rol van projectmanager van onschatbare waarde. De voorbereiding op een goede logistieke lijn dient immers zorgvuldig te gebeuren. Probeer bijvoorbeeld maar eens op papier te zetten wat er allemaal bij komt kijken. Aan de nog uit te voeren taken lijkt geen einde te komen. Een verhuisprojectmanager neemt u graag het volgende uit handen:

  • Inventariseren omvang verhuizing/project
  • Indelingsplan opstellen
  • (Verhuis)draaiboek maken
  • Opstellen vlekkenplan
  • Inventariseren + voorkomen van risico’s
  • Begeleiding tijdens de daadwerkelijke uitvoering
  • Bewaken voortgang en planning
  • Evaluatie en terugkoppeling

Projectmanager een kostenbesparing?

Iedere werknemer heeft zijn of haar eigen taak en doet dat met verve, hierdoor blijft de aandacht gevestigd op de corebusiness. Bovendien is vaak niet wenselijk als organisatie zelf alle (project)taken op te pakken, voor sommige klussen scheelt het inhuren van professionals namelijk tijd en geld. Daarom is het inhuren van een projectmanager aan te raden. De taak van de projectmanager is de verbouwing, verhuizing of reorganisatie op tijd klaar te krijgen. En uiteraard binnen het beschikbare budget te blijven. Door in samenspraak met de projectgroep taken op papier te zetten worden de lijnen uitgezet. Het koppelen van de taken zorgt ervoor dat iedereen doet waar die goed in is en draagt bij aan een significante kostenbesparing.

Voorbereiding bedrijfs- of projectverhuizing

Een goede voorbereiding van een bedrijfsverhuizing is het halve werk en garandeert een solide overschakeling naar de uitvoeringsfase want de tijd is beperkt en deadlines naderen. In de drukte die volgt is een vlekkeloos verloop essentieel. Een projectmanager van een Erkend Verhuisbedrijf heeft zijn zaakjes tijdig op orde. De voorbereidende besprekingen, het opstellen van een plan van aanpak, het maken van de dagplanningen, het bewaken van de voortgang en het aansturen van de mensen zijn daar onderdelen van.

Het schrikbeeld dat de verbouwing, verhuizing of reorganisatie vertraging oploopt door slechte voorbereiding staat in de top van meest gemaakte fouten als het aankomt op projectmanagement. Het inhuren en de inzet van de juiste projectmanager van een Erkend Verhuisbedrijf helpt om projecten succesvol te laten verlopen. Sterker nog: het goed managen van het projectteam verhoogt de productiviteit van de organisatie. Niet alleen tijdens het project, maar ook daarna. Bijvoorbeeld door een optimale indeling aan de hand van een vlekkenplan.

Betrek een verhuis projectmanager tijdig bij het project

Betrek de projectmanager in een vroeg stadium is het devies. Ga tijdig het gesprek aan om de plannen te bespreken en een gedegen voorbereiding te bewerkstelligen. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent en wat de projectmanager voor uw organisatie kan betekenen. Als centraal aanspreekpunt is de projectmanager uw ontbrekende schakel in een geruisloze verbouwing, verhuizing of reorganisatie. Wilt u ongestoord en met een gerust hart doorwerken? Laat het maatwerk aan onze projectmanagers over, zij zijn de sleutel tot uw succes.