Kattenberg verhuizers voor de verhuiswagen

“We gingen (al) weer verhuizen…”

27 juli 2021

“Op 26 augustus 2013 deden we dat al eerder met de mannen van Kattenberg.

Tot volle tevredenheid.

Nu besloten we weer de hulp in te roepen van Kattenberg, we gingen namelijk van de Gemeente Elburg terug naar Dronten – Flevoland waar wij al eerder woonden.

Dus kwam Wim Spaan weer langs om e.e.a. te bespreken.

Het was ook geen enkel probleem als we een paar keer onze verhuisdatum moesten aanpassen omdat ons nieuwe huis nog niet klaar was.

“Geen probleem hoor”,…………was steeds het antwoord.

Enfin, 2 juli j.l. was het zover…………………….

En net als in 2013 heb ik ook nu weer een z.g. “staatsie foto” gemaakt van de ploeg nu o.l.v. “baas “ Bas. Leuke bijzonderheid, de jongeman 2e van links is de zoon van de “verhuis chef” in 2013, meneer Jan.

Niks was de mannen te veel. En wij zijn net als toen weer tevreden!

En zie hier de staatsiefoto van de mannen van Kattenberg op 2 juli 2021.

Een groet,

fam. Geleick”