Kattenberg
Mondial Movers no slogan
×
Vraag direct een offerte aan

Vul onderstaande velden in en we nemen binnen 24 uur contact met u op!

De verplichte velden in het rood zijn niet (juist) ingevuld.

Disclaimer

Disclaimer

Kattenberg Verhuizingen B.V. besteedt de uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Auteursrechten

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, (foto)kopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Kattenberg Verhuizingen B.V.

E-mail:

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u dit e-mailbericht per abuis ontvangt wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder wordt u in dat geval verzocht dit e-mailbericht te vernietigen. Kattenberg Verhuizingen BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Kattenberg Verhuizingen BV wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de door Kattenberg Verhuizingen BV verstrekte digitale bestanden.

Website:

Kattenberg Verhuizingen B.V. besteedt de uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, (foto)kopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Kattenberg Verhuizingen B.V.

Voorwaarden:

Op al onze activiteiten zijn afhankelijk van de verrichte werkzaamheden van toepassing:

 • voor verhuizingen van verhuisgoederen: de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen AVVV 2015.
 • voor opslag van verhuisgoederen: de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen AVBV 2015.
 • voor de uitvoering van klus- c.q. handymanwerkzaamheden: de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Handymandiensten AVHV 2015.
 • voor bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen 2009 (AVB)
 • voor binnenlands wegvervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002)
 • voor grensoverschrijdend wegvervoer: het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) alsmede in aanvulling hierop de AVC 2002
 • voor expeditiewerkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2004 (FENEX)
 • voor opslagwerkzaamheden: de Nederlandse Opslagvoorwaarden 1995 (FENEX).

Voor zover niet reeds in de bovenstaande voorwaarden is voorzien, zijn tevens van toepassing: de TLN algemene betalingsvoorwaarden 2002.

Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing is.

Op uw verzoek zal u onverwijld een exemplaar van de gevraagde voorwaarden worden toegezonden.

Bij twijfel over welke voorwaarden van toepassing zijn, beslist Kattenberg Verhuizingen B.V.

Machtiging voor Standaard Europese Incasso (SEPA)

Machtigen is gemakkelijk:

 • U vergeet nooit te betalen;
 • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
 • U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
 • U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Toestemming:

Door invullen van een machting of ondertekening van de overeenkomst bewaarneming verhuisgoederen, of opslagcontract, geeft u toestemming aan Mondial Kattenberg Verhuizingen om een doorlopende of eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. U geeft uw bank toestemming om doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven conform de overeenkomst.
Als u het alsnog niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Eenmalige Machtiging Bedrijven:

Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming aan Mondial Kattenberg Verhuizingen om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens. U geeft toestemming aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven conform de overeenkomst.
Deze machtiging is alleen bedoeld voor één betaling tussen bedrijven. Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank.

Voldoen aan voorschriften

Ieder bedrijf is vrij om de machtigingsformulieren te bewerken en te personaliseren, zoalng wordt voldaan aan de Europese eisen die gesteld worden aan het formulier. Deze eisen kunt u terugvinden in de Voorschriften van Rabobank. Voldoet u niet aan deze eisen, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige machtiging en heeft geïncasseerde 13 maanden het recht om de incasso terug te laten boeken (Melding Onterechte Incasso).

Invullen BIC in Nederland niet nodig

In Nederland is afgesproken dat een Nederlandse rekeninghouder alleen zijn IBAN (de standaard voor Europese rekeningnummers) en nooit de BIC (Bank Identificatie Code) hoeft in te vullen op een machtiging. Het ontbreken van de BIC kan dan nooit reden zijn voor een Melding Onterechte Incasso. Rabobank vult deze automatisch voor u aan als u de incasso-opdrachten heeft ingestuurd.
Een buitenlandse rekeninghouder moet zijn BIC wel invullen op het machtigingsformulier. Anders is de machtiging niet rechtsgeldig en loopt u het risico dat de incasso wordt teruggedraaid. Rabobank vult ook bij buitenlandse rekeningnummers de BIC automatisch aan. Het invullen van een buitenlands BIC op het machtigingsformulier is voor incassanten bij Rabobank daarom slechts een formaliteit.

Verhoging van de PIN limiet

Voor iedere pas geldt een maximum te PINNEN bedrag! Bijvoorbeeld € 1000 per dag. De klant zal bij de bank een tijdelijk verhoging van de limiet moeten aanvragen. Het maximum bedrag kan oplopen tot bijna € 100.000.

De behandeltijd van deze aanvraag varieert per bank. De ene bank kan het per omgaande regelen en de andere bank neemt er enkele dagen de tijd voor. Regel de limiet verhoging dus op tijd!

Het is raadzaam om direct na betaling af te melden bij bank, zodat ze limiet weer terugzetten

 

Vraag een informatiepakket aan
Meer informatie

De verplichte velden in het rood zijn niet (juist) ingevuld.

Stuur mij de Verhuis Informatie Gids toe.